ŠŠ klinickej psychológie

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
odborná garantka
tel.: +421 2 59 370 860, e-mail:
marta.popelkova(zavináč)szu.sk

Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia   

Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: S09896-2022-OV-6 Z23775-2022-OV zo dňa 6.4.2022

Termín špecializačnej skúšky 6.6.2024

Vážení záujemcovia o špecializačnú skúšku v odbore klinická psychológia, pred podaním prihlášky je potrebné kontaktovať Ústav psychológie. Kompletne vyplnenú prihlášku, spolu so všetkými povinnými prílohami, je potrebné zaslať minimálne 10–12 týždňov pred termínom skúšky na študijné oddelenie LF SZU p. Pokornej.

KURZ ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA

Termín: 12.-13.6.2024 Číslo vzdelávacej aktivity: 11172 – 1. rok prípravy, 11065 – 1.rok prípravy – kontrolný deň
Miesto: SZU, Bratislava, Limbová 12, A–200
Vedúci kurzu: doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
Študijný referent: Ivana Lukáčová

.. PROGRAM

Minimálne štandardy

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č.12422/2010-OL – minimálny štandard pôvodný [odkaz]

Doplnok Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL [odkaz]

Dokumenty:

Aktualizované 30.5.2024 (Ing. Jarmila Dická)