ŠŠ klinickej psychológie

Program kurzu špecializačného štúdia klinická psychológia 26. – 27. apríl 2023

Program kurzu špecializačného štúdia klinická psychológia 10. – 11. máj 2023

Program kurzu špecializačného štúdia klinická psychológia 7. – 8. jún 2023

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. decembra 2022 č. S20737-2022-OL
Od 15. decembra 2022 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. decembra 2022 č. S20737-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov. [ odkaz ]
Pôvodná verzia stránky - neaktualizovaná!