ŠŠ klinickej psychológie

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
odborná garantka
tel.: +421 2 59 370 860, e-mail:
marta.popelkova(zavináč)szu.sk

Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia   

Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: S09896-2022-OV-6 Z23775-2022-OV zo dňa 6.4.2022

KURZ ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA

Termín: 24.-25.1.2024 Číslo vzdelávacej aktivity: 11069 1.roč., 11071 2.roč., 11073 3.roč.
Miesto: SZU, Bratislava, Limbová 12, A–154 (aula)
Vedúci kurzu: doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
Študijný referent: Ivana Lukáčová

.. PROGRAM

Minimálne štandardy

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č.12422/2010-OL – minimálny štandard pôvodný [odkaz]

Doplnok Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL [odkaz]

Dokumenty:

Aktualizované 4.12.2023 (Ing. Jarmila Dická)