ŠŠ poradenskej psychológie

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.
odborná garantka
tel.: +421 2 59 370 860, e-mail: daniela.cechova(zavináč)szu.sk

Špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia   

Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: S09897-2022-OV-7 Z023802-2022-OV zo dňa 6.4.2022

Minimálne štandardy

  • Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. decembra 2022 č. S20737-2022-OL (odkaz)
  • Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL – minimálny štandard pôvodný (odkaz)
  • Doplnok Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL – pôvodný minimálny štandard (odkaz)

Aktualizované 30.5.2024 (Ing. Jarmila Dická)