ŠŠ pracovnej a organizačnej psychológie

PhDr. František Skokan, PhD.
odborný garant
tel.: +421 2 59 370 860, e-mail:
frantisek.skokan(zavináč)szu.sk

Špecializačné štúdium v odbore pracovná a organizačná psychológia
Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: S18312-2021-OZV-7 Z088424-2021 zo dňa 27.10.2021

Program špecializačného štúdia pracovná a organizačná psychológia

Termín: 23. – 24. 5. 2024, Číslo vzdelávacej aktivity: 11091 – 1.rok prípravy, 11091 – 2.rok prípravy, 11091 – 3.rok prípravy
Miesto konania: SZU Bratislava, Limbová 14, učebňa B-221

Vedúci kurzu: PhDr. František Skokan, PhD., Študijný referent: Ivana Lukáčová

.. PROGRAM

Program špecializačného štúdia pracovná a organizačná psychológia – Kontrolný deň

Termín: 7. jún 2024, Číslo vzdelávacej aktivity: 11086 – 1.rok prípravy, 11087 – 2.rok prípravy, 11088 – 3.rok prípravy
Miesto konania: SZU Bratislava, Limbová 14, učebňa B-221

Vedúci kurzu: PhDr. František Skokan, PhD., Študijný referent: Ivana Lukáčová

.. PROGRAM

Aktualizované 22.1.2024 (Ing. Jarmila Dická)