ŠŠ pracovnej a organizačnej psychológie

PhDr. František Skokan, PhD.
odborný garant
tel.: +421 2 59 370 860, e-mail:
frantisek.skokan(zavináč)szu.sk

Špecializačné štúdium v odbore pracovná a organizačná psychológia
Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: S18312-2021-OZV-7 Z088424-2021 zo dňa 27.10.2021

Program špecializačného štúdia pracovná a organizačná psychológia

Termín: 18.-19.1.2024, Číslo vzdelávacej aktivity: 11090 – 1.rok prípravy, 11090 – 2.rok prípravy, 11090 – 3.rok prípravy
Miesto konania: SZU Bratislava, Limbová 14, učebňa A-100
Vedúci kurzu: PhDr. František Skokan, PhD., Študijný referent: Ivana Lukáčová

.. PROGRAM

Termín špecializačnej skúšky 18.1.2024

Minimálne štandardy

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č.12422/2010-OL – minimálny štandard pôvodný [odkaz]

Dokumenty:

Aktualizované 13.11.2023 (Ing. Jarmila Dická)