Ústav psychológie LF SZU

Limbová 14, 833 03 Bratislava 37, II. posch. B-211

Program kurzu Nácvik techník komunikácie 15.-17. máj 2023

Program kurzu Nácvik techník komunikácie 30. máj 2023

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.
vedúca ústavu
tel.: +421 2 59 370 860,
e-mail: daniela.cechova@szu.sk

Postgraduálne vzdelávanie:

 • Certifikovaná pracovná činnosť dopravná psychológia
 • Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia
 • Špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia
 • Špecializačné štúdium v odbore pracovná a organizačná psychológia

Pracovníci ústavu

Sekretariát:
 • doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
  tel.: , e-mail:
 • PhDr. František Skokan, PhD.
  tel.: , e-mail:
 • PhDr. Zuzana Mičková, PhD.
  tel.: , e-mail:
 • PhDr. Kristína Široká
  tel.: , e-mail:
 • Mgr. Michaela Klimová, PhD.
  tel.: , e-mail:
 • Mgr. et Mgr. Annamária Antalová, PhD.
  tel.: , e-mail: