KATEDRA LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓD V ZDRAVOTNÍCTVE

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Ing. Katarína Michalcová, PhD.
poverená vedením pedagogického útvaru
tel.: +421 48 32 48 055
e-mail: katarina.michalcova@szu.sk
konzultačné hodiny: Pondelok: 9:00 – 10:00 ; Utorok: 9:00 – 10:00

Pracovníci pedagogického útvaru

 • prof. RNDr. Tomáš Adam, PhD. – profesor
  tel.: +421 48 32 48 055
  e-mail: tomas.adam@szu.sk
  konzultačné hodiny: pondelok od 9:00 do 11:00 hod.
 • doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – docent
  tel.: +421 48 32 48 055
  e-mail: maria.avdicova@szu.sk
  konzultačné hodiny: utorok od 9:00 do 11:00 hod.
 • doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. – docent
  tel.: +421 48 32 48 055
  e-mail: kvestoslava.koppova@szu.sk
  konzultačné hodiny: utorok od 9:00 do 11:00 hod.
 • Ing. Iveta Pisárová, PhD., MBA – odborný asistent
  tel.: +421 48 32 48 055
  e-mail: iveta.pisarova@szu.sk
  konzultačné hodiny: pondelok od 9:00 do 11:00 hod.
 • Mgr. Martina Kordošová – asistent
  tel.: +421 48 32 48 055
  e-mail: martina.kordosova@szu.sk
  konzultačné hodiny: pondelok od 13:00 do 15:00 hod.

Klinické pracoviská

Aktualizované 03.05.2023 (admin)