Social disconnection and Suicide Risk in Late Life (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Social disconnection and Suicide Risk in Late Life (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.7.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum, ktorý sa zaoberá súvislosťou medzi sociálnym odpojením v samovražedných myšlienkach a správaní v neskorom a neskoršom veku. Osobitne zaujímavý je výskum, ktorý identifikuje…

Details

Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.7.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) je určené na podporu nového environmentálneho zdravotného výskumu, v ktorom nepredvídateľná udalosť alebo zmena politiky poskytuje obmedzené možnosti na zber ľudských biologických vzoriek alebo údajov o expozícii…

Details

Výsledok VK/22/2023 Funkčné miesta Odborní asistenti a Asistenti (9.8. – 25.8.2023)

Dokumenty: DOC560 DOC564 DOC562 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici:  …

Details

5 minút pre zdravie so SZU

Ani v lete nezaháľame. 27. júla 2023 pripravili študenti LF SZU pod vedením dr. Tirpákovej a dr. Slobodovej z Ústavu telovýchovného lekárstva LF pre klientov Wellness Hotela Patince akciu 5 minút pre zdravie so SZU zameranú na osvetu prevencie a diagnostiky. V ponuke bola bioimpedančná analýza, dvojminútový step test s telemedicínskym kitom a poradenstvo v prevencii rakoviny ústnej dutiny. Toto podujatie bolo…

Details

SZU v Medickej záhrade

Program začal v letnej čitárni prednáškou dr. Lucie Slobodovej z Ústavu telovýchovného lekárstva LF o tom, čo všetko sa deje, keď cvičí mozog. Sobotné aj nedeľné popoludnie patrili praktickým ukážkam a workshopom pre širokú verejnosť, ktoré pripravili študenti fyzioterapie a verejného zdravotníctva, ako napr. Seniorfitness, Severká chôdza, Ako nepadať, Posilňovanie s odporom. Najväčší záujem bol o Seniorské Tai-chi. Už…

Details

Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti, ktoré podporia translačný výskum s cieľom lepšie pochopiť vznik, trajektóriu a výsledky schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku a…

Details

Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporuje výskum biológie vysoko dôveryhodných rizikových faktorov spojených s komplexnými poruchami mozgu so zameraním na intracelulárne, transcelulárne a obvodové substráty nervových funkcií. Na účely tohto NOFO…

Details

Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Schizophrenia and related disorders during mid- to late-life (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.6.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti, ktoré podporia translačný výskum s cieľom lepšie pochopiť vznik, trajektóriu a výsledky schizofrénie a súvisiacich psychotických porúch v strednom až neskorom veku a…

Details

Informatics Tools for the Pangenome (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Informatics Tools for the Pangenome (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.6.2023 Dátum ukončenia: 4.3.2025 Účel projektu: Toto NOFO hľadá žiadosti na vývoj informačných nástrojov na uľahčenie prijatia a vedeckého využitia referencie ľudského pangenómu, ktorý sa vyvíja a udržiava v rámci programu NHGRI Human Genome Reference Programme (HGRP). Dôraz pre túto RFA…

Details

BRAIN Initiative: Development and Validation of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in the Brain (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Development and Validation of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in the Brain (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 16.6.2023 Dátum ukončenia: 9.2.2027 Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií® (BRAIN) je podporiť výskum, ktorý vyvinie a overí nové nástroje na uľahčenie podrobnej analýzy…

Details