SZU má zastúpenie v Stálej komisii pre etiku a reguláciu umelej inteligencie

Otázkami umelej inteligencie a jej fungovaním v prospech ľudstva sa má zaoberať vytvorená Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, ktorej členov vymenovala začiatkom novembra podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová. Komisia vznikla ako nezávislý, odborný a poradný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Novovymenovaná komisia pre umelú inteligenciu bude…

Details

Pomoc študentov pre Nemocnicu sv. Michala

Vedenie Univerzitnej Nemocnice – Nemocnice sv. Michala hľadá dobrovoľníkov z radov študentov LF SZU na triáž pacientov v rámci protiepidemických opatrení pred šírením infekcie COVID-19. Pre viac informácií prosím kontaktujte Ing. Kuníkovú, vedúcu organizačného útvaru na adrese kristina.kunikova@nsmas.sk

Pri zvládaní pandémie účinne pomáhali aj mnohí študenti našej fakulty.

Od začiatku pandémie uplynuli na Slovensku vyše dva mesiace, ktoré sa navždy vpíšu do dejín nielen slovenského zdravotníctva, ale rovnako celej spoločnosti. V súvislosti s pandémiou sme sa obzreli na predošlé obdobie spolu s jednou z kľúčových osobností nielen v Ústrednom krízovom štábe SR, ale aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave. Prof. MUDr.…

Details

Inauguračné konanie: doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 23.4.2019 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Ortuť v životnom prostredí ako rizikový faktor zdravia Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF…

Details

Habilitačné konanie – RNDr. Elena Szabová, CSc. (2. 8. 2019 – 10. 9. 2020)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.08.2019 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Monitorovanie a hodnotenie genetickej, reprodukčnej a environmentálnej záťaže ľudskej populácie Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR FVZ…

Details

Habilitačné konanie – MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU

Habilitačné konanie – MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU   Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.12.2018 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor Chirurgia Téma habilitačnej práce Karcinóm prostaty – dlhodobé nežiadúce účinky androgénnej deprivačnej liečby a nové biomarkery Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF…

Details

Inauguračné konanie: doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 19.6.2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií Študijný odbor 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Téma inauguračnej prednášky Poškodenie zdravia z práce z pohľadu verejného zdravotníctva Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh inauguračnej komisie Návrh Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR…

Details

Habilitačné konanie: RNDr. Roman Mezencev, MS, PhD. (13. 12. 2017 – 13. 12. 2017)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.5.2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce „Význam papilolomavírusov v etiológii neanogenitálnych zhubných nádorov: Implikácie pre verejné zdravotníctvo“ Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Návrh HK k…

Details

Habilitačné konanie – JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. (18. 10. 2017 – 7. 2. 2018)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.10.2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Prěnosné pohlavní choroby a kriminalita v ČR Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR FVZ SZU…

Details

Habilitačné konanie – RNDr. Andrea Čipáková, PhD. (19. 6. 2017 – 16. 5.2018)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. 6. 2017 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Téma habilitačnej práce Migrácia kontaminantov v článkoch potravového reťazca Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh členov Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR FVZ SZU Rozhodnutie Prezenčná…

Details