Cancer Prevention, Detection, Diagnosis, and Treatment Technologies for Global Health (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Cancer Prevention, Detection, Diagnosis, and Treatment Technologies for Global Health (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.4.2023 Dátum ukončenia: 14.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) podporuje vývoj technológií súvisiacich s rakovinou vhodných na použitie v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC). Konkrétne, NOFO žiada žiadosti o projekty na prispôsobenie,…

Innovation for HIV Vaccine Discovery (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovation for HIV Vaccine Discovery (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.4.2023 Dátum ukončenia: 2.8.2025 Účel projektu: Účelom tohto znovu vydaného Oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vysoko rizikový, vysoko účinný a skorý výskum očkovacích prístupov s cieľom zabrániť získaniu alebo prebiehajúcej infekcii HIV. V súlade s vysoko rizikovou a vysokoúčinnou…

Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) používa kód aktivity R61/R33 Phased Innovation Award na podporu žiadostí klinického výskumu, ktoré majú prieskumný a vývojový charakter a sú zamerané na pochopenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú…

Assay Development and Screening for Discovery of Validated Chemical Hits for Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Assay Development and Screening for Discovery of Validated Chemical Hits for Brain Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Hlavným cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj a validáciu skríningových testov na objavenie overených výsledkov, ktoré možno použiť v budúcich snahách objavovania/vývoja liekov…

BRAIN Initiative: Integration and Analysis of BRAIN Initiative Data (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Integration and Analysis of BRAIN Initiative Data (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.4.2023 Dátum ukončenia: 8.6.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyžaduje žiadosti na vývoj informačných nástrojov na analýzu, vizualizáciu a integráciu údajov súvisiacich s iniciatívou BRAIN alebo na zlepšenie nášho chápania mozgu. V rámci programov…

Mechanistic Studies to Investigate the Interrelationship Between Sleep and/or Circadian Rhythms and Substance Use Disorders (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Mechanistic Studies to Investigate the Interrelationship Between Sleep and/or Circadian Rhythms and Substance Use Disorders (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 19.4.2023 Dátum ukončenia: 14.11.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o výskumné projekty na rozšírenie našich vedomostí o základnej neurobiológii vzájomného vzťahu medzi spánkovým/cirkadiánnym rytmom…

Strengthening Global Competency and Capacity in Inspectional Approaches for the Oversight of Human and Animal Pharmaceutical Products (U01) Clinical Trials Not Allowed

Názov projektu: Strengthening Global Competency and Capacity in Inspectional Approaches for the Oversight of Human and Animal Pharmaceutical Products (U01) Clinical Trials Not Allowed Dátum vydania: 13.4.2023 Dátum ukončenia: 21.6.2023 Účel projektu: Dohoda o spolupráci bude stavať na rozsiahlych skúsenostiach inštitúcie s dobre zavedenými a celosvetovo uznávanými odbornými znalosťami a štandardmi kvality pre drogové inšpektoráty…

International Research in Infectious Diseases (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: International Research in Infectious Diseases (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2023 Dátum ukončenia: 2.8.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o vysoko prioritný, regionálne relevantný výskum infekčných chorôb medzinárodnými výskumníkmi v krajinách s obmedzenými zdrojmi. Žiadateľské organizácie musia mať sídlo v zahraničných (mimo USA) krajinách…

Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Exploratory Clinical Neuroscience Research on Substance Use Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) používa kód aktivity R61/R33 Phased Innovation Award na podporu žiadostí klinického výskumu, ktoré majú prieskumný a vývojový charakter a sú zamerané na pochopenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú…