Medzinárodná konferencia Vizionári: Spoločne proti rakovine pľúc

Vizionári, konferencia, ktorá sa konala 18.9.2023 za aktívnej účasti prof. Róberta Babeľu, FISAC, prorektora SZU priniesli spoločnú zhodu tieňových ministrov zdravotníctva na tom, že prevencia onkologických ochorení – vrátane prevencie rakoviny pľúc – musí byť jednou z priorít budúcej vlády. Ak onkologické ochorenia zachytíme skôr, vieme ich efektívnejšie liečiť, znížiť celkové náklady na liečbu a…

BRAIN Initiative: New Concepts and Early-Stage Research for Recording and Modulation in the Nervous System (R21) (Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: BRAIN Initiative: New Concepts and Early-Stage Research for Recording and Modulation in the Nervous System (R21) (Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2023 Dátum ukončenia: 16.6.2026 Účel projektu: Toto NOFO hľadá žiadosti pre jedinečné a inovatívne nahrávacie a/alebo modulačné technológie, ktoré sú v najskoršom štádiu vývoja, vrátane nových a netestovaných nápadov, ktoré sú…

Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.9.2023 Dátum ukončenia: 14.3.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti od výskumných inštitúcií v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC), aby poskytli vyšším administrátorom z týchto inštitúcií…

Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je identifikovať liečebné stratégie vhodné na podávanie na začiatku kombinovanej antiretrovírusovej terapie (cART) a/alebo pri reštarte cART po prerušení analytickej liečby (ATI),…

Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.9.2923 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporovať získavanie údajov zo súborov údajov o jednej bunke na identifikáciu typov buniek, transkriptov, zosilňovačov alebo…

Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship to Promote Diversity in Health-Related Research (Parent F31-Diversity)

Názov projektu: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship to Promote Diversity in Health-Related Research (Parent F31-Diversity) Dátum vydania: 12.9.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Účelom tejto ceny Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individuálne preddoktorské štipendium na podporu diverzity vo výskume súvisiaceho so zdravím je zvýšiť rozmanitosť pracovnej…

Svetový deň mlieka v školách

25. september 2023 patril Svetovému dňu mlieka v školách. Je to medzinárodná udalosť, ktorá je od roku 2000 každoročne podporovaná a propagovaná Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je zvýšiť povedomie detí v školách o význame pitia mlieka a upozorniť ich na jeho benefity pre zdravý rast a vývoj v období detstva a dospievania. Mlieko obsahuje výživné a stavebné látky…