Engaging Survivors of Sexual Violence and Trafficking in HIV and Substance Use Disorder Services (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Engaging Survivors of Sexual Violence and Trafficking in HIV and Substance Use Disorder Services (R34 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 21.8.2023 Dátum ukončenia: 6.8.2024 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť prieskumný výskum a predbežné zásahy na riešenie vzájomne súvisiacich a zložených kontextových faktorov, ktoré prispievajú k užívaniu látok…

Details

Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) prihlášky na štúdie iniciované výskumnými pracovníkmi, ktoré sa zaoberajú mechanizmami, ktorými sú inkretínové mimetiká, konkrétne peptid podobný glukagónu (GLP)-1…

Details

Seamless Early-Stage Clinical Drug Development (Phase 1 to 2a) for Novel therapeutic Agents for the Spectrum of Alzheimer’s Disease (AD) and AD-related Dementias (ADRD) (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Seamless Early-Stage Clinical Drug Development (Phase 1 to 2a) for Novel therapeutic Agents for the Spectrum of Alzheimer’s Disease (AD) and AD-related Dementias (ADRD) (UG3/UH3 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 24.8.2023 Dátum ukončenia: 20.11.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti, ktoré spájajú nezávislé protokoly pre klinické skúšky…

Details

Planning for Product Development Strategy (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Planning for Product Development Strategy (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.8.2023 Dátum ukončenia: 5.12.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj komplexnej a dobre definovanej stratégie vývoja produktov pre ďalšiu generáciu liečby HIV a komorbidít spojených s HIV, koinfekcií a komplikácií a preventívnych stratégií pre HIV…

Details

Research Projects to Enhance Applicability of Mammalian Models for Translational Research (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Research Projects to Enhance Applicability of Mammalian Models for Translational Research (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 18.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o projekty na rozšírenie, zlepšenie alebo transformáciu užitočnosti modelov rakoviny cicavcov a nádorov pre translačný výskum.…

Details

Analytical and Clinical Validation of Biomarkers for Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Analytical and Clinical Validation of Biomarkers for Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.8.2023 Dátum ukončenia: 6.3.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti na urýchlenie zavedenia účinných a spoľahlivých biomarkerov Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s AD (ADRD) na použitie pri liečbe/objavovaní…

Details

Device Based Treatments for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Device Based Treatments for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 17.8.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je urýchliť vývoj zariadení na liečbu porúch užívania látok (SUD). Pokračujúci pokrok v technológiách ponúka bezprecedentné príležitosti na vývoj neuromodulačných alebo neurofyziologických zariadení, ktoré sú bezpečnou a…

Details

Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship (Parent F31)

Názov projektu: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship (Parent F31) Dátum vydania: 17.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Účelom ocenenia Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Preddoctoral Fellowship (Parent F31) je umožniť nádejným preddoktorským študentom získať individualizované, mentorované výskumné školenia od vynikajúcich sponzorov fakulty a zároveň vykonávať…

Details

Na pôde univerzity sme privítali vzácnu návštevu

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová diskutovala v utorok 22. augusta na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity aj s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom o fungovaní rezidentského štúdia pre všeobecných lekárov, pediatrov a potrebné špecializácie, vrátane detskej psychiatrie. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia vyšších územných celkov, školitelia, ale aj mladí rezidenti. Absolventky a absolventi medicíny majú znova od 1. októbra…

Details

Výsledok VK/23/2023 na vedúce miesta pre Kvestorátne útvary (16.8.-8.9.2023)

Dokumenty: Správca informačných technológií a IT servisu DOC685 Riaditeľ odboru ekonomiky a financovania DOC824 Riaditeľ odbor verejného obstarávania a materiálno technického zásobovania DOC826   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §…

Details