Výsledok VK/30/2022

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie 1 funkčného miesta asistenta na Ústav imunológie a alergológie LF SZU Požadované kvalifikačné…

Details

Dekanské voľno dňa 2.11.2022 (FOaZOŠ)

Dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave udeľuje dekanské voľno dňa 2.11.2022 všetkým študentkám a študentom fakulty FOaZOŠ SZU v súvislosti s 1. novembrom, štátnym sviatkom SR, v snahe umožniť uctiť si pamiatku zosnulých. prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

Details

Deň prvej pomoci

V dňoch 5. – 7. 10. 2022 sa študenti 3. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť Fakulty zdravotníctva SZU v  Banskej Bystrici zúčastnili 15. ročníka medzinárodnej súťaže Den první pomoci (DPP) v Ostrave. Simona Hrušková, Adam Lofaj a Peter Rybanský v priebehu týchto dní museli zvládnuť 16 nasimulovaných výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Súťaž preverila nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti…

Details

Európska noc výskumníkov

Dňa 30. 9. 2022 sa študenti 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť Fakulty zdravotníctva SZU zúčastnili projektu Európska noc výskumníkov v Europa shopping center v Banskej Bystrici. Prostredníctvom tohto projektu študenti prezentovali našu fakultu pred potenciálnymi uchádzačmi a záujemcami o štúdium nielen študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť, ale aj fyzioterapia, ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Pri vedeckom…

Details

Habilitačné konanie – MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

Habilitačné konanie – MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.09.2022 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.1.7. chirurgia Téma habilitačnej práce Diagnostika a liečba nehmatných lézií prsníka Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky…

Details

Výsledok VK/26/2022

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií: 1 miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho vo funkcii docent pre…

Details

Fyzioterapeut roka 2022

Pri príležitosti Svetového dňa fyzioterapie sa v dňoch 24. – 25. septembra 2022 v Košiciach konalo odborné podujatie Deň fyzioterapeutov 2022, počas ktorého bola udelená cena Fyzioterapeut roka. S veľkým potešením oznamujeme, že cenu Fyzioterapeut roka získala odborná asistentka Katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD. Pani doktorka…

Details

Predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu pre diplomantov, doktorandov a post-doktorandov

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu. Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinári, ktorý sa uskutoční v utorok 20. septembra 2022 o 14:00 hod. Linka na pripojenie sa na webinár je: https://bit.ly/3TJl51H. Záujemcovia o…

Details

41. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu.

V dňoch 25. – 26.08.2022 sa v Prešove uskutočnila vedecká konferencia pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky PhDr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH 41. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. Na uvedenej konferencii bola ocenená medailou MUDr. Ivana Stodolu prvá prorektorka SZU a prednostka Ústavu pracovnej zdravotnej služby FVZ doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD.,…

Details