DOKUMENTY
TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

 

Študijný program: OŠETROVATEĽSTVO
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
Záverečná práca: bakalárska [2023-2024]

Študijný program: OŠETROVATEĽSTVO
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
Záverečná práca: diplomová [2023-2024]

KATEDRA PÔRODNEJ ASISTENCIE

Študijný program: PÔRODNÁ ASISTENCIA
Študijný odbor: pôrodná asistencia
Záverečná práca: bakalárska [2023-2024]

KATEDRA FYZIOTERAPIE

Študijný program: FYZIOTERAPIA
Študijný odbor: fyzioterapia
Záverečná práca: bakalárska [2023-2024]

Študijný program: FYZIOTERAPIA
Študijný odbor: fyzioterapia
Záverečná práca: diplomová [2023-2024]

KATEDRA RÁDIOLOGICKEJ TECHNIKY

Študijný program: RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA
Študijný odbor: rádiologická technika
Záverečná práca: bakalárska [2023-2024]

KATEDRA URGENTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Študijný program: URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Študijný odbor: urgentná zdravotná starostlivosť
Záverečná práca: bakalárska [2023-2024]

KATEDRA DENTÁLNEJ HYGIENY

Študijný program: DENTÁLNA HYGIENA
Študijný odbor: dentálna hygiena
Záverečná práca: bakalárska [2023-2024]

ÚSTAV VÝŽIVY

Študijný program: FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA
Študijný odbor: fyziologická a klinická výživa
Záverečná práca: bakalárska [2023-2024]

Aktualizované 11.3.2024 (PhDr. Andrea Písecká)