Napriek prázdninám sa mnohí posadia do lavíc. Desiatky detí začali letné štúdium na detských univerzitách

.. reportáž TV Markíza
.. reportáž TV JOJ

Informácie televízie TA3 o Detskej zdravotníckej univerzite

Leto je v plnom prúde a dá sa prežiť vskutku mnohorako. Veľkej popularite sa tešia aj Detské univerzity. V rámci týchto vzdelávacích podujatí získavajú deti a mládež najnovšie informácie z vedy, techniky či umenia od špičkových odborníkov. V Štúdiu ta3 sme predstavili Detskú zdravotnícku univerzitu. O jej cieľoch a programe povedali viac rektor SZU Peter Šimko a dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii Zuzana Slezáková.

.. reportáž

Priebeh prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium v akademickom roku 2024/2025

.. viac informácií

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zapísaná do databázy Európskeho registra zabezpečovania kvality vo vysokom školstve (EQAR).

Slovak Medical University in Bratislava – Provider – EQAR

2024-05-07_STUDUJ_DOMA_600x400_V1
GAPP for SZU

Oznámenie č. 1/2023 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Rektor SZU Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. v súlade s čl. 2 ods. 8 smernice č. 2/2023 vydáva Oznámenie o schválených benefitoch pre členov Alumni klubu SZU s platnosťou od 1.9.2023 do 31.10. 2026.
Na základe predloženia potvrdenia o členstve v Alumni klube SZU je každý člen oprávnený využívať nasledovné benefity:
  • bezplatný prístup ku službám Univerzitnej knižnice SZU
  • 10% zľava na vzdelávacie akcie SZU, vrátane programov ďalšieho vzdelávania

Letný kampus študentov FZ SZU BB na Laioningskej univerzite TČM v Shenyangu

V dňoch 1.–15. júla 2024 sa uskutočnil II. Letný kampus študentov Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici na Liaoningskej univerzite tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu v Čínskej ľudovej republike. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má prostredníctvom Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici s univerzitou  dlhoročné vzťahy, ktoré sa premietli do rôznych oblastí vzájomnej spolupráce. Letného kampusu sa zúčastnili…

zobraziť viac

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave sa podieľa na európskom projekte GAPP-PRO

SZU je participantom na projekte GAPP-PRO s názvom: Piloting GAPP model approach for assessing and authorizing novel substances of human origin preparation. Cieľom projektu je testovanie a zdokonaľovanie metodiky GAPP JA (GA 785269) prostredníctvom pilotného overovania procesov autorizácie pre rôzne látky ľudského pôvodu (napr.: fekálna mikroflóra, materské mlieko, očné kvapky s lyzátom krvných doštičiek), vrátane…

zobraziť viac

Dvorana slávy slovenskej medicíny

V bratislavskom hoteli Sorea Regina sa 25. mája 2024 uskutočnilo tradičné, už 14. slávnostné uvádzanie osobností do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Cieľom projektu Dvorany slávy slovenskej medicíny a jeho realizácie je popularizácia popredných osobností slovenskej medicíny, ktorí významnou mierou prispeli k budovaniu slovenskej medicíny, medicínskeho školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti u nás, k šíreniu dobrého mena slovenskej…

zobraziť viac

Stretnutie na pôde Rektorátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 12. júna 2024 navštívila Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Ing. Lenka Miháliková mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Egyptskej arabskej republike a ďalších krajinách akreditácie (Omán, Tunisko, Jemen, Sudán, Líbya). S rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc. a  prorektorom pre vedu a výskum  a styk so zahraničím…

zobraziť viac

Chystáš sa študovať na SZU? Získaj štipendium z programu „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“

Pre maturantov, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je od mája 2024 k dispozícii štipendijná schéma „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“.  Požiadať o štipendium môžu uchádzači o vysokoškolské štúdium v dennej forme (1. stupeň, spojený 1. a 2. stupeň), ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024 na niektorej strednej škole so sídlom v Slovenskej republike. Štipendium je určené jednak pre najtalentovanejších…

zobraziť viac

Dni otvorených dverí privítali viac ako tisícku uchádzačov

Deň otvorených dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzite privítal počas dvoch dní viac ako 1000 uchádzačov o štúdium na našej univerzite. Najskôr sa Deň otvorených dverí uskutočnil v utorok 6. februára na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici, kde fakulta odprezentovala svoje študijné programy a novinky pre ďalší akademický rok. Podujatie navštívilo 266 záujemcov, pričom až 174 ich bolo zo stredných…

zobraziť viac