DOKUMENTY
MONITOROVANIE KVALITY VZDELÁVANIA

Správa o hodnotení vedomostnej úrovne študentov pred ukončením štúdia ŠP [2022-2023] [2021-2022] [2020-2021] [2019-2020] [2018-2019] [2017-2018]

Získavanie spätnej väzby od zainteresovaných strán [2023]

Vyhodnotenie vedomostnej úrovne študentov [2023]
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti študentov so študijným programom [2023]
Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti študentov doktorandského štúdia [2023]
Monitorovanie vybraných ukazovateľov kvality [2023]
Vyhodnotenie dotazníkov o kvalite vzdelávania zamestnávateľmi [2023]

Aktualizované 5.3.2024 (PhDr. Andrea Písecká)