Immunity in Older Adults (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Immunity in Older Adults (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 4.10.2022 Dátum otvorenia: 14.1.2023 Dátum ukončenia: 15.2.2023 Účel projektu: Pozýva žiadateľov, aby sa zúčastnili na výskumnom programe dohody o spolupráci u starších dospelých (65 rokov a starších), ktorý sa zameria na rozvoj mechanistických pohľadov na zmeny vrodených a adaptívnych imunitných funkcií, ktoré…

Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Interventions at the Time of ART Initiation Dátum vydania: 6.10.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Slúži na identifikáciu nových príležitostí na vyliečenie počas aktívnej infekcie HIV na začiatku alebo blízko začiatku antiretrovírusovej terapie (ART) alebo ako potenciálna náhrada za konvenčnú ART, s konečným cieľom dosiahnuť trvalú ART- bezplatná remisia…

Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease

Názov projektu: Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease Dátum vydania: 10.7.2022 Dátum ukončenia: 9.1.2024 Účel projektu: Národný inštitút detského zdravia a ľudského rozvoja Eunice Kennedy Shriver (NICHD) vydáva túto výzvu, aby zdôraznil potrebu multidisciplinárneho výskumu, ktorý sa zaoberá potenciálnymi súvislosťami medzi detskou traumou, najmä chronickým sexuálnym zneužívaním a gynekologickým zdravím a…

Special Interest (NOSI) for Efficacy Trials of Epidural Stimulation for Spinal Cord Injury

Názov projektu: Special Interest (NOSI) for Efficacy Trials of Epidural Stimulation for Spinal Cord Injury Dátum vydania: 11.10.2022 Dátum ukončenia: 9.2.2023 Účel projektu: Národný inštitút neurologických porúch a cievnej mozgovej príhody má v úmysle zverejniť oznámenie o osobitnom záujme pre žiadosti navrhujúce kvalifikačné klinické skúšky na štúdium epidurálnej stimulácie pri poranení miechy. Viac informácii o projekte:…

AHEAD (Advancing Head and Neck Cancer Early Detection Research)

Názov projektu: AHEAD (Advancing Head and Neck Cancer Early Detection Research) Dátum vydania: 13.10.2022 Dátum otvorenia: 27.12.2022 Dátum ukončenia: 15.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je urýchliť preklad výskumu na zlepšenie včasnej detekcie rakoviny hlavy a krku (HNC). Táto FOA hľadá aplikácie, ktoré sa zameriavajú na včasnú detekciu HNC aplikáciou molekulárnych,…

MSCA Doctoral Networks

Názov projektu: MSCA Doctoral Networks Dátum otvorenia: 12.5.2022 Dátum ukončenia: 15.11.2022, 17:00 Oblasť Horizontu: Akcie “Marie Skłodowska-Curie” Grantová schéma podporí realizáciu medzinárodných výskumno-tréningových doktorandských programov, prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe aj mimo nej. Cieľom je vyškoliť kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť vedomosti a nápady na inovácie, produkty a…

MSCA Staff Exchanges 2022

Názov projektu: MSCA Staff Exchanges 2022 Dátum otvorenia: 6.10.2022 Dátum ukončenia: 8.3.2023, 00:00 Oblasť Horizontu: Akcie “Marie Skłodowska-Curie” Výzva MSCA Staff Exchanges umožňuje financovať siete pre medzinárodnú a medzisektorovú výmenu vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu. Cieľom je podporiť výmenu skúseností a poznatkov medzi výskumom a trhom, príp.…

ERC Consolidator grants 2022

Názov projektu: ERC Consolidator grants 2022 Dátum otvorenia: 28.9.2022 Dátum ukončenia: 2.2.2023 Oblasť Horizontu: Európska rada pre výskum (ERC) Vhodné pre vedcov, ktorí chcú upevniť nezávislosť rozbehnutím novej výskumnej línie a posilnením svojho výskumného tímu. Podpora je cielená na výskum smerujúci za hranice poznaného („frontier research“), ktorý otvára dosiaľ neprebádané otázky a nové výskumné obzory.…

MSCA COFUND 2022

Názov projektu: MSCA COFUND 2022 Dátum otvorenia: 11.10.2022 Dátum ukončenia: 9.2.2023, 17:00 Oblasť Horizontu: Akcie “Marie Skłodowska-Curie” MSCA COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes) spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy alebo programy postdoktorandských štipendií. Cieľom je podporovať regionálne, národné alebo medzinárodné programy excelentnosti v oblasti vzdelávania, mobility a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov. Prostredníctvom…

Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06)

Názov projektu: Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme (CR-g-22-08.06) Očakávaný dopad: Zvýšenie pokrytia medziodborového školiaceho programu v oblasti rakoviny v celej Únii čo povedie k zvýšeniu kvalifikácie a rekvalifikácie zdravotníckych pracovníkov v oblastiach klinickej onkológie, chirurgie, rádiológie a radiačnej technológie, ošetrovateľstva a iných špecializovaných…