Otvorenie akademického roka 2023/2024 na Fakulte zdravotníctva SZU

Dňa 11. 9. 2023 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti vstupu Fakulty zdravotníctva SZU do nového akademického roka 2023/2024. Slovenskú zdravotnícku univerzitu zastupoval prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC – prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím. Na otvorenie akademického roka prijali pozvanie predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja, predstavitelia…

Details

Early-stage Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Early-stage Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (R24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.8.2023 Dátum ukončenia: 26.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o financovaní (NOFO) podporuje vývoj počiatočných alebo nových úložísk údajov a databáz znalostí, ktoré by mohli byť cenné pre komunitu biomedicínskeho výskumu. Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

Details

Enhancement and Management of Established Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (U24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Enhancement and Management of Established Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (U24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 30.8.2023 Dátum ukončenia: 26.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) je určené na podporu zavedených úložísk biomedicínskych údajov a databáz znalostí ako samostatných zdrojov, ktoré preukázali vplyv a majú potenciál pre trvalý prínos pre…

Details

Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 24.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva National Cancer Institute (NCI) prihlášky na štúdie iniciované výskumnými pracovníkmi, ktoré sa zaoberajú mechanizmami, ktorými inkretínové mimetiká, konkrétne peptid podobný glukagónu (GLP)-1…

Details

IDeA Clinical & Translational Research Network (CTR-N) Award (P50 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: IDeA Clinical & Translational Research Network (CTR-N) Award (P50 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 29.8.2023 Dátum ukončenia: 10.10.2025 Účel projektu: Účelom programu Institutional Development Award (IDeA) Clinical and Translational Research Network (CTR-N) je podpora biomedicínskych výskumných kapacít v štátoch IDeA, ktoré vykonávajú významnú úroveň klinického a translačného výskumu, aby ďalej posilňovali svoju…

Details

HEAL INITIATIVE: Development and validation of remote or patient wearable device derived objective biosignatures or functional assessments to monitor pain for use as endpoints in clinical trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HEAL INITIATIVE: Development and validation of remote or patient wearable device derived objective biosignatures or functional assessments to monitor pain for use as endpoints in clinical trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.9.2023 Dátum ukončenia: 31.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporovať objavovanie, vývoj a overovanie…

Details

Výsledok VK/28/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku gastroenterológie LF SZU a UNB (8.9.-22.9.2023)

Dokumenty: DOC655 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Kliniku gastroenterológie LF SZU a UNB…

Details

Nový dekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 5. septembra  2023 sa konali voľby na funkciu dekana Lekárskej fakulty SZU.  Na základe návrhu predsedu volebného zhromaždenia a výsledkov hlasovania zo dňa 5. septembra 2023 v súlade s ustanovením § 22ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, článku 17 ods. 3 a 4 Štatútu Slovenskej zdravotníckej…

Details

VK/27/2023 na funkčné miesto docenta na Psychiatrickú kliniku LF a UNB (5.9.-19.9.2023)

Dokumenty: DOC684   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Psychiatrickú…

Details

Výsledok VK/26/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav patologickej fyziológie LF SZU (5.9.-19.9.2023)

Dokumenty: DOC666   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav…

Details