DOKUMENTY
PRIEBEŽNÉ MONITOROVACIE SPRÁVY ŠP

Ošetrovateľstvo

Pôrodná asistencia

Fyzioterapia

Rádiologická technika

Urgentná zdravotná starostlivosť

Fyziologická a klinická výživa

Dentálna hygiena

Aktualizované 23.2.2024 (PhDr. Andrea Písecká)