PROGRAMOVÉ RADY

OŠE1 | OŠE2 | OŠE3 | PA1 | FYZ1 | FYZ2 | RT1 | UZS1 | DH1 | FKV1

Programová rada FOaZOŠ – Ošetrovateľstvo
Prvý stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – PhDr. Emília Miklovičová
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – PhDr. Jana Rottková, PhD.
 • Zástupca študentov – Andrea Fašiangová
 • Zástupca zamestnávateľov – PhDr. Mária Reichwalderová, NÚSCH a. s.
 • Zástupca absolventov denné štúdium – Ing. Bc. Diana Čermáková
 • Zástupca absolventov externé štúdium – Bc. Iveta Suchá

Programová rada FOaZOŠ – Ošetrovateľstvo
Druhý stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
 • Zástupca študentov – Mgr. Soňa Koišová
 • Zástupca zamestnávateľov alebo absolventov študijného programu – Mgr. Andrea Šimová, UNB – Nemocnica Ružinov (zástupca zamestnávateľov), Bc. Ema Šagátová (absolvent)

Programová rada FOaZOŠ – Ošetrovateľstvo
Tretí stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
 • Zástupca študentov – PhDr. Martina Solárová
 • Zástupca zamestnávateľov alebo absolventov študijného programu – PhDr. Eva Procházková, PhD., (absolvent)

Programová rada FOaZOŠ – Pôrodná asistencia
Prvý stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – PhDr. Janka Hrabčáková
 • Zástupca študentov – Mariana Gašparovičová
 • Zástupca zamestnávateľov alebo absolventov študijného programu – Mgr. Monika Chvilova – GPK Ružinov, (zástupca zamestnávateľov)

Programová rada FOaZOŠ – Fyzioterapia
Prvý stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – PhDr. Jana Havlová, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, PhD.
 • Zástupca študentov – Pavel Hamada
 • Zástupca zamestnávateľov alebo absolventov študijného programu – Mgr. Peter Kostovčík, ŠNOP Bratislava (zástupca zamestnávateľov), Jakub Chalabala (absolvent)

Programová rada FOaZOŠ – Fyzioterapia
Druhý stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – PhDr. Jana Havlová, PhD.
 • Zástupca študentov – Bc. Kristián Suchomel
 • Zástupca zamestnávateľov alebo absolventov študijného programu – PhDr. Katarína Melicherčíková, PhD., NÚSCH Bratislava (zástupca zamestnávateľov), PhDr. Nina Sládeková, PhD. (absolvent)

Programová rada FOaZOŠ – Rádiologická technika
Prvý stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – PhDr. Bc. Andrea Burganová, PhD.
 • Zástupca študentov denné štúdium – Slávka Bačárová
 • Zástupca študentov externé štúdium – PhDr. Andrej Lučenič, PhD., MPH
 • Zástupca zamestnávateľov alebo absolventov študijného programu – Bc. Beáta Kočišková, UNB Nemocnica Bratislava (zástupca zamestnávateľov), Bc. Janka Strápková (absolvent)

Programová rada FOaZOŠ – Urgentná zdravotná starostlivosť
Prvý stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD. MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – Ing. Jaroslav Sabol, MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – Mgr. Miloš Čakloš, PhD.
 • Zástupca študentov – Alexandra Nemčoková
 • Zástupca zamestnávateľov alebo absolventov študijného programu – Mgr. Bc. Dagmar Tomčányová, Záchranná zdravotná služba, Bratislava (zástupca zamestnávateľov)

Programová rada FOaZOŠ – Dentálna hygiena
Prvý stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – Dr. h. c., doc. MUDr. Peter Džupa, PhD. MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – doc. Volodymyr Borodach, MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – MUDr. Marek Šupler, MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – Mgr. Michaela Klein
 • Zástupca študentov – Kevin Henček
 • Zástupca zamestnávateľov alebo absolventov študijného programu – Laura Hiščárová, DiS,  Martin Dental Center, s.r.o. (zástupca zamestnávateľov)
[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

Programová rada FOaZOŠ – Fyziologická a klinická výživa
Prvý stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – Ing. Bc. Katarína Dostálová
 • Zástupca študentov – Laura Dinušová
 • Zástupca zamestnávateľov študijného programu – Mgr. Martina Lieskovská
 • Zástupca absolventov – Bc. Jana Lattová

Aktualizované 16.7.2024 (PhDr. Andrea Písecká)